CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị tiếp tục áp dụng một số chính sách tiền lương cũ vẫn phù hợp với thực tiễn; giữ phụ cấp thâm niên

11:26 - 15/03/2024

(Chinhphu.vn) - Cử tri đề nghị xem xét không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, lĩnh vực; nghiên cứu tiếp tục áp dụng thực hiện một số chính sách tiền lương cũ qua thực tiễn triển khai thấy phù hợp.

Tiếp tục thực hiện một số chính sách tiền lương cũ phù hợp với thực tiễn

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Theo đó, cử tri đề nghị xem xét không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,....

Cử tri đề nghị nghiên cứu tiếp tục áp dụng thực hiện một số chính sách tiền lương cũ qua thực tiễn triển khai thấy phù hợp, có tác dụng động viên, khuyến khích, thúc đẩy cán bộ tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Nâng lương trước thời hạn đối với trường hợp có thành tích xuất sắc. 

Đối với quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp, thì cần có hướng dẫn, cơ chế rõ ràng cho các cơ quan thực hiện.

Nghiên cứu ý kiến của cử tri để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới 

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024. 

Trong quá trình chuẩn bị cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của cử tri để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.