CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trước 31/3 phải hoàn thiện đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương

07:39 - 21/02/2024

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Nội vụ tập trung cao thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cố gắng hoàn thành Đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3 bảo đảm tiến độ của công tác cải cách tiền lương.

Trước 31/3 phải hoàn thiện đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương- Ảnh 1.

Nghiêm túc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, nhân sự

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong năm 2023, Sở đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc. 

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, xây dựng quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

Tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm, chú trọng thực hiện theo đúng lộ trình, bảo đảm tỷ lệ theo yêu cầu của Trung ương.

Công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện kịp thời. Việc xây dựng đề án vị trí việc làm đang được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định.

Tạo bước chuyển biến mới về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát; cơ chế một cửa, một cửa điện tử hiện đại liên thông được nhân rộng và duy trì thực hiện tốt góp phần công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính, giảm phiền hà, thời gian cho người dân và tổ chức; chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang từng bước được nâng lên.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đã tạo bước chuyển biến mới về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước đã chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu; công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng và chặt chẽ, công khai, kịp thời, đã quan tâm khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, người làm chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản giữ được ổn định, theo hướng tuân thủ pháp luật.

Công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, công tác lưu trữ đang được hoàn thiện đồng bộ, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý tài liệu điện tử.

Trước 31/3 phải hoàn thiện đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương- Ảnh 2.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị gặp khó do cán bộ, công chức, viên chức tâm tư

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho thấy việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó do tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Số cấp phó dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn nhiều nên khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ. Việc tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học còn khó khăn do thiếu nguồn...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Sửa đổi một số quyết định, văn bản quy phạm pháp luật; sắp xếp kiện toàn phòng, đơn vị thuộc UBND huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang sau sáp nhập. 

Hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí. Hoàn thành thẩm định và phê duyệt Đề án vị trí việc làm cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 bảo đảm tiến độ. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng... 

Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, sở, ngành một số nội dung khó khăn cần được tháo gỡ.

Lường trước khó khăn để có cách làm phù hợp, đúng quy định

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong năm 2023.

Đồng chí nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2024, Sở đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể để thực hiện. Với khối lượng công việc lớn, trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm, toàn ngành phải quyết tâm cao, hoàn thành đúng tiến độ, phối hợp tốt với các ngành để tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, làm tốt hơn nữa chất lượng công tác tham mưu theo hướng chủ động dựa trên việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc và nắm chắc các quy định để tham mưu. 

Nhiệm vụ của ngành liên quan đến con người, chế độ, chính sách là những vấn đề nhạy cảm, do đó Sở phải chủ động nắm bắt tình hình thực tế, lường trước những khó khăn để có cách làm phù hợp, đúng quy định và hiệu quả, chất lượng.

Tập trung cao độ sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở Nội vụ trong thời gian tới cần tập trung cao thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đề án vị trí việc làm. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, xây dựng đề án phù hợp, sát với thực tiễn, phát huy hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, nhất là đối với những đơn vị phải sáp nhập, giải thể. Ưu tiên phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Cố gắng hoàn thành Đề án vị trí việc làm xong trước ngày 31/3 bảo đảm tiến độ của công tác cải cách tiền lương.

Nghiên cứu sớm chính sách đối với cán bộ dôi dư, bố trí cán bộ dôi dư

Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Sở Nội vụ cần có bộ phận thường trực, cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện, phấn đấu ngày 21/4 triển khai lấy ý kiến cử tri trong toàn tỉnh. 

Đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn đến trực tiếp các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đề án để kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 

Nghiên cứu rút kinh nghiệm về công tác sắp xếp cán bộ dôi dư, xử lý tài sản công... từ đợt sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn trước vào quá trình xây dựng đề án hiện nay. 

Cùng đó nghiên cứu sớm chính sách đối với cán bộ dôi dư, bố trí cán bộ dôi dư tại các đơn vị sau sắp xếp chuyển lên đơn vị mới để tham mưu cho tỉnh.

Năm 2024, ngành Nội vụ tiếp tục triển khai một số luật mới liên quan đến ngành, quy định mới của Trung ương nên cần nâng cao hơn nữa trình độ đội ngũ làm công tác tham mưu. Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra cải cách hành chính, thực thi công vụ và các nhiệm vụ liên quan./.