CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương

07:00 | 27/05/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến nay, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm.

}