CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cấp thiết cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức; nâng phụ cấp kế toán trường học

09:38 - 15/03/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ trả lời cử tri về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh nâng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng đối với nhân viên phụ trách kế toán làm việc tại các trường học.

Đề nghị sớm cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Theo đó, cử tri kiến nghị: Việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức là vô cùng cấp thiết và nên đi trước sự phát triển chung. 

Bởi vì, khi đời sống của cán bộ, công chức, viên chức được đáp ứng về vật chất, tinh thần, họ sẽ cống hiến hết thời gian, trí tuệ, năng lực cho công việc, cho các chỉ tiêu phát triển ngày càng lớn của đất nước. 

Đồng thời, hạn chế việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm thêm nhiều việc bên ngoài để có thêm thu nhập, hoặc có biểu hiện, hành vi thực hi ện tham nhũng, tiêu cực… 

Cử tri đề nghị sớm quan tâm thực hiện việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời kiểm soát giá để tránh việc lương chưa tăng, giá tăng trước, tăng cao”.

Khẩn trương hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới; bảo đảm giá trị thực của tiền lương mới khi cải cách tiền lương

Trả lời cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024. 

Đồng thời tiếp thu ý kiến của cử tri, trong quá trình chuẩn bị cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát lạm phát, giá cả thị trường nhằm bảo đảm giá trị thực của tiền lương mới khi cải cách tiền lương.

Đề nghị nâng mức phụ cấp kế toán trường học

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 49/BDN ngày 24/01/2024.

Nội dung kiến nghị như sau: Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh nâng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng đối với nhân viên phụ trách kế toán làm việc tại các trường học quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ do quy định mức hưởng hiện nay bằng 0,1 lần mức lương cơ sở là quá thấp.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW1, theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công thì từ ngày 01/7/2024 sẽ triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ nhân viên kế toán tại trường học. 

Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến nêu trên của cử tri tỉnh Nam Định để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khi xây dựng chế độ tiền lương mới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đối với đội ngũ nhân viên kế toán tại trường học./.