Tags: Bộ Nội Vụ

Quy định mới TỶ LỆ NGẠCH CÔNG CHỨC từ 15/8/2024

Quy định mới TỶ LỆ NGẠCH CÔNG CHỨC từ 15/8/2024

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV, trong đó, quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

TOÀN VĂN: Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

TOÀN VĂN: Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

TOÀN VĂN: Thông tư 08/2024/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã, già yếu đã nghỉ việc

TOÀN VĂN: Thông tư 08/2024/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã, già yếu đã nghỉ việc

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư 08/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Bao giờ cán bộ, công chức, viên chức, người về hưu được lĩnh tiền lương, phụ cấp mới?

Bao giờ cán bộ, công chức, viên chức, người về hưu được lĩnh tiền lương, phụ cấp mới?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Khoản 1 Điều 6 Nghị định 73/2024 quy định các cơ quan đơn vị, người hưởng lương, phụ cấp được áp dụng mức lương cơ sở, cũng như cán bộ công chức sẽ được chi trả tiền lương, phụ cấp mới ngay từ 1/7/2024.

TOÀN VĂN: Thông tư 04/2024/TT-BNV quy định tỷ lệ ngạch công chức

TOÀN VĂN: Thông tư 04/2024/TT-BNV quy định tỷ lệ ngạch công chức

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Quy định mới xếp lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức

Quy định mới xếp lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thông tư 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức kể từ ngày 07/12/2023.

Tập trung triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương; quyết liệt đôn đốc sắp xếp đơn vị hành chính

Tập trung triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương; quyết liệt đôn đốc sắp xếp đơn vị hành chính

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương; quyết liệt đôn đốc 31/53 địa phương còn lại hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2024.

Phó Tổng Kiểm toán, Thứ trưởng, Chính ủy, Phó Tư lệnh Quân khu nghỉ hưu từ ngày 1/7

Phó Tổng Kiểm toán, Thứ trưởng, Chính ủy, Phó Tư lệnh Quân khu nghỉ hưu từ ngày 1/7

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 1/7/2024, một số cán bộ thuộc Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ.

Tăng lương cao nhất trong lịch sử - mang niềm vui tới hàng chục triệu người

Tăng lương cao nhất trong lịch sử - mang niềm vui tới hàng chục triệu người

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử từ khi thành lập nước cho đến nay.

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Những vướng mắc, bất cập khi xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu tăng lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu tăng lương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cải cách chính sách tiền lương là một vấn đề hệ trọng, lớn và rất phức tạp, rất nhạy cảm, tác động tới hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong khu vực công, tác động tới trên 50 triệu đối tượng hưởng các cơ chế, chính sách gắn với lương cơ sở.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

Đề nghị tăng lương tối thiểu vùng; quy định cơ chế tiền lương doanh nghiệp nhà nước

Đề nghị tăng lương tối thiểu vùng; quy định cơ chế tiền lương doanh nghiệp nhà nước

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp, gồm: Tăng lương tối thiểu vùng và quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn cải cách tiền lương

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn cải cách tiền lương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giao Vụ Tiền lương tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương.

Đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả

Đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả; bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa giữa các đối tượng, ổn định, không xáo trộn lớn.

Hướng dẫn TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Hướng dẫn TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Nội vụ

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Nội vụ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chiều 31/5, Tỉnh ủy Gia Lai và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Điều động Chủ tịch tỉnh về Trung ương

Điều động Chủ tịch tỉnh về Trung ương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương

Cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến nay, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm.

Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi; từ 17-26/7 sẽ nhận đơn phúc khảo...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}