CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương; nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách nhà ở

06:26 | 24/03/2023

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng đang nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho các đối tượng chính sách, người có công.

}