CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành

16:37 - 25/10/2023

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.

Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành - Ảnh 1.

Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành.

Danh mục 5 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

Cả 5 thủ tục hành chính nêu trên đều có thời hạn giải quyết 8 giờ làm việc. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Công dân nộp hồ sơ theo cách thức: Qua Văn phòng đăng ký đất đai hoặc qua dịch vụ bưu chính; nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.hanoi.gov.vn); qua thư điện tử.

Các thủ tục hành chính tại Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố hết hiệu lực.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại quyết định này trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Vũ Phương Nhi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi