CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực ngoại hối

09:07 - 02/11/2022

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1826/QĐ-NHNN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN.

NHNN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa - Ảnh 1.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Cụ thể, các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên được thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Quyết định 1826/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2022 và bãi bỏ Quyết định số 504/QĐ-NHNN ngày 5/4/2016 của Thống đốc NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN Việt Nam./.