CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện thủ tục hành chính '3 trong 1' với trẻ em dưới 6 tuổi

08:23 - 30/06/2023

(Chinhphu.vn) - Dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/7.

Từ 1/7, thực hiện thủ tục hành chính "3 trong 1" với trẻ em dưới 6 tuổi - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-BHXH và Quyết định số 976/QĐ-BHXH về Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” và “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc

Theo đó, đối với dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/7.

Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định.

Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Từ 15/6, liên thông nhóm thủ tục  “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”

Nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” thực hiện từ ngày 15/6/2023 trên phạm vi cả nước với các đối tượng sau:

1- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng;

2- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

3- Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

4- Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

5- Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng;

6- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Cá nhân thực hiện các thủ tục nêu trên vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và làm theo hướng dẫn.

Giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân

Việc giải quyết liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí" và “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” có ý nghĩa rất quan trọng, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo.

Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục liên thông còn giúp cơ quan Nhà nước, đặc biệt ngành Bảo hiểm xã hội nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính./.