CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những phương tiện, thiết bị gì?

17:50 - 21/04/2024

(Chinhphu.vn) - Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm: Bàn làm việc cá nhân; bàn họp; ghế ngồi; tủ đựng tài liệu, đựng công cụ hỗ trợ và phục vụ công việc; giường cá nhân; văn phòng phẩm.

Trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Danh mục, tiêu chuẩn, niên hạn trang bị:

STT

Danh mục phương tiện, thiết bị

Đơn vị tính

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Số lượng trang bị

Niên hạn (năm)

01.

Bàn làm việc cá nhân

Cái

Từ 03 đến 05 thành viên

03-04

10

Từ 06 đến 10 thành viên

06-08

Từ 11 đến 15 thành viên

11-13

Từ 16 đến 20 thành viên

16- 18

Trên 20 thành viên

20-30

02.

Bàn họp

Cái

Từ 03 đến 05 thành viên

01

Từ 06 đến 15 thành viên

01 - 02

10

Từ 16 đến 20 thành viên

02 - 03

Trên 20 thành viên

03 - 05

03.

Ghế ngồi

Cái

Trang bị bằng số lượng thực tế thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

10

04.

Tủ đựng tài liệu, đựng công cụ hỗ trợ và phục vụ công việc

Cái

Từ 03 đến 05 thành viên

01 - 02

10

Từ 06 đến 10 thành viên

03 - 05

Từ 11 đến 20 thành viên

06 - 10

Trên 20 thành viên

10 - 15

05.

Giường cá nhân

Từ 03 đến 05 thành viên

02 - 03

10

Từ 06 đến 10 thành viên

04 - 05

Từ 11 đến 15 thành viên

06 - 07

Từ 16 đến 20 thành viên

08 - 09

Trên 20 thành viên

10 - 15

06.

Văn phòng phẩm

Theo yêu cầu công tác

Ngoài danh mục phương tiện, thiết bị quy định tại Nghị định này, căn cứ đặc điểm địa bàn, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, có thể trang bị thêm phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 Lập kế hoạch trang bị, mua sắm phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

+ Trường hợp Bộ Công an trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu phương tiện, thiết bị cần trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện báo cáo Công an cấp tỉnh tổng hợp, lập dự trù kinh phí và báo cáo Bộ Công an xem xét, quyết định việc mua sắm, trang bị phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Công an;

+ Trường hợp ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Căn cứ danh mục phương tiện, thiết bị quy định nêu trên, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu phương tiện, thiết bị cần trang bị, gửi Ủy ban nhân dân cùng cấp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có kế hoạch hỗ trợ mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

+ Ủy ban nhân dân cấp tổ chức quản lý phương tiện, thiết bị được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quyết định loại, số lượng phương tiện, thiết bị trang bị cho từng thành viên sử dụng và cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sử dụng chung theo đề nghị của Công an cấp xã.

 Nghị định 40/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2024. 

 • Tham khảo thêm

  Huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 1/7

  Huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 1/7
 • Tham khảo thêm

  Chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn

  Chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, tai nạn
 • Tham khảo thêm

  Quy định mới về trang phục của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ 1/7

  Quy định mới về trang phục của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ 1/7
 • Tham khảo thêm

  Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Chế độ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

  Chế độ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
 • Tham khảo thêm

  Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  TOÀN VĂN: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  TOÀN VĂN: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bốn trường hợp cho thôi tham gia lực lượng BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

  Bốn trường hợp cho thôi tham gia lực lượng BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ