Tags: viên chức

Lịch NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2024

Lịch NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ LỄ QUỐC KHÁNH năm 2024 từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 Dương lịch. Đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ LỄ QUỐC KHÁNH năm 2024.

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương của viên chức từ ngày 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức

Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Yên Bái yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố nghiêm túc kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các phòng, ban, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tồn tại, hạn chế thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Đề xuất hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Đề xuất hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Hà Giang đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đề nghị sớm hướng dẫn bảng lương mới theo vị trí việc làm để công chức, viên chức yên tâm công tác

Đề nghị sớm hướng dẫn bảng lương mới theo vị trí việc làm để công chức, viên chức yên tâm công tác

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng từ 01/7/2024, để người lao động trong khối hành chính sự nghiệp nhà nước được biết và yên tâm công tác

Quy định mới thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

Quy định mới thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 168/QĐ-BNV, trong đó quy định thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Cấp thiết cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức; nâng phụ cấp kế toán trường học

Cấp thiết cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức; nâng phụ cấp kế toán trường học

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ trả lời cử tri về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh nâng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng đối với nhân viên phụ trách kế toán làm việc tại các trường học.

Kiến nghị tăng bậc lương, hệ số lương cán bộ, công chức, viên chức; sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Kiến nghị tăng bậc lương, hệ số lương cán bộ, công chức, viên chức; sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng điều chỉnh tăng bậc lương, hệ số lương cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời, sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Chuyển thẩm quyền tổ chức thi, xét tuyển viên chức từ cấp huyện, đơn vị sự nghiệp về Sở Nội vụ

Chuyển thẩm quyền tổ chức thi, xét tuyển viên chức từ cấp huyện, đơn vị sự nghiệp về Sở Nội vụ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tục thi, xét tuyển viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp nay được giao Sở Nội vụ Hà Nội thực hiện.

Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm

Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 4 luật về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương Bộ trưởng, Thứ trưởng

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 4 luật về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương Bộ trưởng, Thứ trưởng

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang tập trung để cố gắng đến tháng 10/2024 xong việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương. Về tiền lương phải đánh giá đúng, công bằng, tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu.

Quy định mới về bổ nhiệm, xếp lương viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Quy định mới về bổ nhiệm, xếp lương viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Điều 42 bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên y tế tỉnh Bình Dương

Chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên y tế tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Dương.

Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại nhiều lần để giữ một chức vụ

Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại nhiều lần để giữ một chức vụ

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ, viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành.

Sáu trường hợp được tiếp nhận vào viên chức

Sáu trường hợp được tiếp nhận vào viên chức

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy định 6 trường hợp tiếp nhận vào viên chức.

Quy định bổ nhiệm viên chức quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp

Quy định bổ nhiệm viên chức quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 85/2023/NĐ-CP quy định bổ nhiệm viên chức quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức.

TOÀN VĂN: Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

TOÀN VĂN: Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

Chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ, viên chức quản lý có đơn từ chức và được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ.

CHUYÊN GIA HIẾN KẾ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CÔNG

CHUYÊN GIA HIẾN KẾ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CÔNG

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Việc Quốc hội thông qua chính sách cải cách tiền lương từ 1/7/2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng để vừa bảo đảm thu nhập gắn với xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị công, cải cách tiền lương, xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị công, cải cách tiền lương, xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp tăng cường hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về quản trị công, cải cách hành chính, cải cách tiền lương, hướng tới phát triển nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại.

Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng; quản lý công chức, viên chức

Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ toàn bộ 10 thông tư về tuyển dụng; quản lý công chức, viên chức

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức tập sự trong trường hợp nào?

Chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức tập sự trong trường hợp nào?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian tập sự, các trường hợp chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức tập sự.

Cần rà soát quy định về chức danh nghề nghiệp, sớm sửa đổi các văn bản liên quan đến Luật Viên chức

Cần rà soát quy định về chức danh nghề nghiệp, sớm sửa đổi các văn bản liên quan đến Luật Viên chức

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, các bộ ngành cần chủ động rà soát quy định về chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp, sớm sửa đổi các văn bản liên quan để thực hiện đúng tinh thần của Luật Viên chức.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}