Tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, đẩy mạnh triển khai các dự án kỹ thuật trọng điểm

08/02/2023 08:39

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sử dụng hiệu quả; đẩy mạnh triển khai hoàn thành các đề án, dự án, nhất là dự án trọng điểm của ngành kỹ thuật.

Chiều 7/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2023 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đây cũng là năm thực hiện chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, vì vậy, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao, nặng nề hơn.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ nghị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ công tác kỹ thuật.

Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. 

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật cần chủ động nắm, dự báo, phân tích đúng tình hình; tham mưu, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật, trước hết, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Duy trì vững chắc, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn.

Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; duy trì chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật. 

Chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, tăng cường tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Kỹ thuật.

Tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sử dụng hiệu quả

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, Tổng cục Kỹ thuật tập trung nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa của các nhà máy, trạm xưởng; chú trọng công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ và bệnh nghề nghiệp.

Thường xuyên quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là các lực lượng làm việc trong môi trường độc hại. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống; tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm sử dụng hiệu quả; đẩy mạnh triển khai hoàn thành các đề án, dự án, nhất là dự án trọng điểm của ngành kỹ thuật. 

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổ chức rút kinh nghiệm về việc triển khai các mặt công tác kỹ thuật; nắm chắc tình hình đơn vị, tư tưởng bộ đội, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn lao động và an toàn giao thông.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật - Ảnh 3.

Trung tướng Trần Minh Đức báo cáo tại buổi làm việc.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật nêu rõ, năm 2022, Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021. 

Nổi bật là, đã tham mưu và triển khai hiệu quả chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác kỹ thuật giai đoạn 2021 - 2026 và năm 2022. 

Tổng cục Kỹ thuật đã biên soạn, đề nghị ban hành Điều lệ Công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi); Thông tư quy định công tác vật tư kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức và lộ trình thực hiện các đề án của ngành Kỹ thuật… 

Tổng cục Kỹ thuật đã chỉ đạo ngành Kỹ thuật toàn quân và trực tiếp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thu hồi, cấp đổi, đồng bộ vũ khí đạn cho các đơn vị.

Triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm, niêm cất trang bị kỹ thuật, chế thử vật tư kỹ thuật đúng tiến độ; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực cấp Bộ chủ trì đánh giá, nghiệm thu các dự án mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật.

Cùng với các kết quả trên, Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã thực hiện tốt Cuộc vận động 50. 

Các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật, kết quả kinh doanh đạt 100% kế hoạch năm. 

Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, chính sách, kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện hiệu quả; nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật được quan tâm đúng mức; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động được nâng lên…

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi