CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023

11:38 - 09/03/2023

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tổ hợp xét tuyển, dự kiến chỉ tiêu và phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023.

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 1.

Trường Đại học Giao thông vận tải

 Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu

Năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu và đào tạo 31 ngành, trong đó có 10 chương trình tiên tiến, chất lượng cao và 02 chương trình liên kết quốc tế.

Trong đó, Nhà trường tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (Mã xét tuyển GHA) với 4.300 chỉ tiêu cho các chương trình đại trà và các chương trình tiên tiến, chất lượng cao; 60 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Mã xét tuyển GSA) 1.500 chỉ tiêu. 


Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 3.

Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu các ngành của Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 4.

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 5.

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 6.

Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP Hồ Chí Minh 1500 chỉ tiêu

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 7.

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 8.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển dự kiến

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) dự kiến: Các mốc thời gian dưới đây có thể được điều chỉnh để phù hợp với thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và lịch xét tuyển đợt 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường sẽ Thông báo và hướng dẫn chi tiết sau khi có quy định của Bộ GD&ĐT.

 Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT:

- Với mã tuyển sinh GHA (tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội)

+ Từ ngày 01/6 đến ngày 18/6/2023: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: tuyensinh.utc.edu.vn);

+ Trước 17 giờ 00 ngày 28/6/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

- Với mã tuyển sinh GSA (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM)

+ Từ ngày 03/4 đến ngày 08/6/2023: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường, qua bưu điện và nộp trực tiếp tại Phân hiệu TP.HCM (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: tuyensinh.utc2.edu.vn);

+ Trước 17 giờ 00 ngày 28/6/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

 Với thí sinh xét tuyển kết hợp (áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội-mã GHA):

+ Từ ngày 01/6 đến ngày 18/6/2023: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: tuyensinh.utc.edu.vn);

+ Trước 17 giờ 00 ngày 28/6/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 10.

 Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá tư duy của ĐHBK Hà Nội năm 2023 (áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - mã GHA): Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường sẽ Thông báo và hướng dẫn chi tiết sau khi có quy định của Bộ GD&ĐT.

Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023 (áp dụng với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM - mã GSA):

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 02 cách:

+ Từ ngày 03/4 đến ngày 08/6/2023: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường, qua bưu điện và nộp trực tiếp tại Phân hiệu TP.HCM (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: tuyensinh.utc2.edu.vn);

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023 theo kế hoạch chung của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;

- Trước 17 giờ 00 ngày 28/06/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 11.