Kỷ luật một loạt cán bộ theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

04/05/2024 06:07

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thi hành kỷ luật một loạt tổ chức Đảng ủy Sở và nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Kỷ luật một loạt cán bộ theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật khai trừ đảng Phó Trưởng phòng, nguyên Trưởng phòng BQL Dự án y tế

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 32 xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện Thông báo kết luận số 612-TB/UBKTTW, ngày 26/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thảo luận, xem xét, biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ.

Cụ thể, thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Đằng An, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý dự án y tế; đồng chí Nguyễn Kim Huân, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý dự án y tế. 

Kỷ luật Cảnh cáo một loạt tổ chức, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành Kỷ luật Cảnh cáo: 

1. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

2. Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

3. Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015; 

4. Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

5. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

6. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2010 - 2015; 

7. Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015; 

8. Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế nhiệm kỳ 2012 - 2015; Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Thế Hồng, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Kỷ luật khiển trách 3 Đảng ủy Sở và 3 đảng viên là Phó Phòng, nguyên Phó phòng, nguyên Giám đốc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành Kỷ luật Khiển trách:

1. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

2. Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

3. Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

4. Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Kỷ luật khiển trách đồng chí Nguyễn Đăng Phùng, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Vũ Huy Thiện, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông; đồng chí Vũ Đức Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. 

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét trách nhiệm đối với một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra tại Thông báo kết luận số 612. 

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét một số nội dung quan trọng khác,...

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy và các đảng viên vi phạm

Trước đó, ngày 16 và ngày 19/4/2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 31.

Tại phiên họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thảo luận, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005 - 2010, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các đồng chí đảng viên có vi phạm liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình. 

Quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên có vi phạm bằng hình thức kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng do có vi phạm liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình. 

Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Phong; kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Huyện ủy Yên Phong. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Phong còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong thực hiện công tác tài chính Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Phong nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận xã hội quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi