CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

07:18 | 05/06/2024

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi
}