CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tiến hành thanh tra việc cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế

15:53 - 30/09/2022

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá và chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), thời hạn thanh tra 45 ngày.

Thanh tra việc cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế - Ảnh 1.

Thanh tra việc cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế

Đây là hoạt động thanh tra theo kế hoạch. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/8/2022 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Đoàn thanh tra bao gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn; 6 thành viên khác thuộc Thanh tra Bộ Y tế, Vụ Pháp chế, Viện Trang thiết bị và công trình y tế, Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế.

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế; kiểm tra xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại một số đơn vị như: Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được giao thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế và các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế có liên quan.

Việc thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế để kiến nghị cơ quan cấp có thẩm quyền các giải pháp khắc phục các sơ hở, bất cập đó và phát huy các nhân tố tích cực.

Đồng thời, kết luận cụ thể các nội dung đã thanh tra, báo cáo kết quả với người ra quyết định; phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đoàn thanh tra cũng có nhiệm vụ xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.

Hiện nay, theo quy định, các trang thiết bị y tế phải được kê khai công khai giá trước khi thực hiện mua bán. Tuy nhiên, nhiều cơ sở y tế phản ánh, do chưa có cơ quan, đơn vị chức năng thẩm tra lại giá kê khai thiết bị y tế thời điểm công bố, đồng thời cũng chưa có bên nào chịu trách nhiệm kiểm soát kê khai giá, Bộ Y tế chỉ hậu kiểm, nên chưa có đủ cơ sở pháp lý để các đơn vị tham khảo, ra quyết định mua sắm, gây khó khăn cho các cơ sở y tế trong quá trình mua sắm./. 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi