Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm Sở Xây dựng; UBND 5 thành phố, huyện, thị xã; BQL Khu Công nghiệp; các chủ đầu tư...

27/06/2024 13:20

(Chinhphu.vn) - Tại Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, trách nhiệm để xảy ra tồn tại, khuyết điểm trên thuộc về Sở Xây dựng, UBND TP Bắc Ninh; UBND TP Từ Sơn, UBND thị xã Thuận Thành, UBND huyện Yên Phong, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; các tổ chức lập quy hoạch, các tổ chức tư vấn; các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm Sở Xây dựng; UBND 5 thành phố, huyện, thị xã; BQL Khu Công nghiệp; các chủ đầu tư...

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

Thanh tra 17 đồ án quy hoạch

Theo kết luận, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra nội dung trên trong giai đoạn từ 2015-2022, tại 5 đơn vị là Sở Xây dựng, TP Bắc Ninh, TP Từ Sơn, thị xã Thuận Thành và huyện Yên Phong.

Giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 61 đồ án quy hoạch gồm: 2 đồ án quy hoạch vùng huyện, 8 đồ án quy hoạch chung 3 đô thị, 26 đồ án quy hoạch phân khu đô 5 thị, phân khu chức năng, 24 đồ án quy hoạch chỉ tiết, 1 đồ án chuyên đề hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phê duyệt 68 đồ án quy hoạch (5 đồ án quy hoạch phân khu, 63 đồ án quy hoạch chi tiết).

UBND huyện Yên Phong phê duyệt 103 đồ án quy hoạch (13 đồ án quy hoạch chung, 90 đồ án quy hoạch chi tiết); UBND thị xã Thuận Thành phê duyệt tổng số 33 đồ án quy hoạch chi tiết.

UBND TP Từ Sơn phê duyệt 59 đồ án quy hoạch (2 đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới cấp xã, 57 đồ án quy hoạch chi tiết); UBND TP Bắc Ninh phê duyệt 25 đồ án quy hoạch chi tiết.

Liên quan đến nội dung này, Kiểm toán Nhà nước Khu vực I đã tiến hành kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Sở Xây dựng.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và ban hành kết luận thanh tra vào tháng 3/2022.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiến hành thanh tra các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có nội dung thanh tra quy hoạch xây dựng, thực hiện quy hoạch xây dựng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, đoàn thanh tra đã chọn mẫu 17 đồ án quy hoạch (2 quy hoach phân khu, 15 quy hoạch chi tiết) tại 5 đơn vị được thanh tra để tiến hành kiểm tra, xác minh.

Phát hiện tồn tại, hạn chế

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch về cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, khuyết điểm tại một số đồ án.

Việc thực hiện các quy định về lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến trong quá trình lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đối với các cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư, tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch có 1 đồ án không lưu trữ đầy đủ hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, có 4 đồ án, trong quá trình thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch không lấy ý kiến bằng văn bản của một số cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành, các chuyên gia và tổ chức có liên quan làm căn cứ thẩm định.

Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt thuyết minh, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch cũng tồn tại hạn chế, khuyết điểm. 

Cụ thể, có 5 đồ án thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ một số nội dung theo quy định; 1 đồ án không có bản vẽ sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch, bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch; 1 đồ án thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch viện dẫn một số văn bản đã hết hiệu lực.

Về nghiệm thu, thanh quyết toán, chủ đầu tư, tư vấn khảo sát địa hình, tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán không đúng quy định như: Áp giá vật liệu, nhân công không phù hợp thời điểm lập dự án; khối lượng nghiệm thu giảm so với hợp đồng...

Qua thanh tra cũng phát hiện, 3 dự án lập thiết kế cơ sở không phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; 5 dự án chậm đầu tư xây dựng so với thời gian thi công xây dựng được phê duyệt…

Thanh tra tỉnh quyết định thu hồi hơn 320 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, trách nhiệm để xảy ra tồn tại, khuyết điểm trên thuộc về Sở Xây dựng, UBND TP Bắc Ninh; UBND TP Từ Sơn, UBND thị xã Thuận Thành, UBND huyện Yên Phong, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; các tổ chức lập quy hoạch, các tổ chức tư vấn; các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, tham mưu xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chỉ đạo 5 đơn vị được thanh tra xác định rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm được nêu tại kết luận thanh tra.

Người đứng đầu 5 đơn vị được thanh tra tổ chức xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức về các hành vi vi phạm phát hiện qua thanh tra.

Về kinh tế, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền hơn 320 triệu đồng của một số đơn vị phát hiện vi phạm qua thanh tra./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi