CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sắp xếp đơn vị hành chính: Cơ quan, đơn vị nào thực hiện chậm trễ, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

15:55 - 01/03/2024

(Chinhphu.vn) - Cơ quan, đơn vị nào thực hiện chậm trễ, thiếu quan tâm, để ảnh hưởng đến lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính thì lãnh đạo đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Cơ quan, đơn vị nào thực hiện chậm trễ, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu

Tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, trên cơ sở thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy lãnh đạo UBND các cấp rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2030.

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án số 7258/PA-UBND xác định phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. 

Phương án đã được Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời thăm dò ý kiến nhân dân tại các địa phương có liên quan.

Hiện Sở Nội vụ đang tiến hành các thủ tục để xây dựng Đề án sắp xếp (Đề án), trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đề án đến sau khi hoàn thành việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện; tổng hợp, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh; hoàn thiện Đề án tổng thể của tỉnh trình Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã liên quan Đề án, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri; trình HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua Đề án; trình Chính phủ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trước ngày 25/6/2024.

Quá trình xây dựng, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đối mặt với nhiều khó khăn

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, quá trình xây dựng, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đối mặt với nhiều khó khăn như: Khó nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đề án vướng nhiều thủ tục, quy trình dẫn đến khó hoàn thành đúng tiến độ; các địa phương còn lúng túng trong việc bố trí kinh phí thực hiện; công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp...

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tham gia phát biểu một số đề xuất, kiến nghị như: Có cơ chế nâng ngạch công chức đối với các chức danh được bầu cử ở cấp xã; điều chỉnh quy hoạch để sử dụng có hiệu quả tài sản công; tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian sáp nhập...

Để chậm trễ sắp xếp đơn vị hành chính, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

Dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng biểu dương UBND tỉnh cùng các địa phương đã tích cực hoàn thiện Đề án, đồng thời cho biết Quảng Nam là một trong những địa phương báo cáo Đề án sớm nhất cho Bộ Nội vụ. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đặt ra ba mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong mục tiêu trong năm 2024 gồm: Xây dựng chi tiết Đề án để trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt; đối với các địa phương đề nghị không sáp nhập thì phải chuẩn bị căn cứ, tài liệu để thuyết phục cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không cho phép sắp xếp; thành lập, mở rộng thị trấn theo quy hoạch...

Cơ quan, đơn vị nào thực hiện chậm trễ, thiếu quan tâm, để ảnh hưởng đến lộ trình sắp xếp thì lãnh đạo đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng quán triệt.

Sắp xếp đơn vị hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong năm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm của đơn vị. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa của Đề án đến đảng viên, cán bộ và nhân dân. 

Các Sở, ngành, địa phương cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo theo đúng lộ trình đã đề ra.

Đặc biệt, phương án thực hiện phải dựa trên nguyên tắc là bám sát vào hướng dẫn, quy định của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.