CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sắp xếp đơn vị hành chính: Cần hết sức lưu ý đến cán bộ, công chức dôi dư

15:30 - 07/11/2023

(Chinhphu.vn) - Sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Một mặt đòi hỏi sự thận trọng, kỹ lưỡng, cụ thể, sát sao, chặt chẽ, hiệu quả, mặt khác phải hết sức lưu ý đảm bảo các đối tượng chịu tác động không bị ảnh hưởng, nhất là đối tượng cán bộ, công chức dôi dư, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Cần hết sức lưu ý đến cán bộ, công chức dôi dư- Ảnh 1.

Sắp xếp đơn vị hành chính đòi hỏi quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cho biết, Nghị quyết số 117 của Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với thời gian rất gấp rút, chưa đến một năm để chuẩn bị đại hội cấp cơ sở năm 2025. 

Với vai trò cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết giải pháp để thực hiện thành công những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, đây là chủ trương lớn, là việc khó, đòi hỏi quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị.

Vừa qua, qua tổng rà soát, cả nước có 58 tỉnh phải tiến hành rà soát 33 đơn vị hành chính cấp huyện, hàng ngàn đơn vị hành chính cấp xã. Đây là một khối lượng công việc rất lớn.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Cần hết sức lưu ý đến cán bộ, công chức dôi dư- Ảnh 2.

Theo Bộ trưởng, hơn lúc nào hết, cần tập trung tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội, trong các tầng lớp nhân dân để quyết tâm tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Cùng với đó, cần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trước hết, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu cần thật sự quyết tâm, quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp đảm bảo đồng bộ, toàn diện, thận trọng, cụ thể, tạo sự đồng thuận thống nhất, bám sát các tiêu chí, điều kiện đặc thù để đảm bảo việc sắp xếp thỏa mãn được các yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhất là những yếu tố mang tính chất đặc thù.

Bộ trưởng cho biết, đến nay, đã có 48/58 địa phương trong diện sắp xếp lại gửi phương án về Bộ Nội vụ. Bộ trưởng đề nghị các địa phương còn lại khẩn trương gửi phương án để các Bộ có ý kiến, tiến tới nhanh chóng xây dựng đề án cho việc sắp xếp này. 

Thêm vào đó, Bộ trưởng đề nghị chủ động bố trí các nguồn lực cho việc thực hiện sắp xếp này. Do đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, một mặt đòi hỏi sự thận trọng, kỹ lưỡng, cụ thể, sát sao, chặt chẽ, hiệu quả, mặt khác phải hết sức lưu ý đảm bảo các đối tượng chịu tác động không bị ảnh hưởng, nhất là đối tượng cán bộ, công chức dôi dư, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.