Kế hoạch, lộ trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam

10/09/2023 08:30

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 6019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Quảng Nam.

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Gắn sắp xếp đơn vị hành chính với kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự

Theo lộ trình kế hoạch, trong năm 2023, UBND tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Năm 2024 hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Năm 2025 tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã (hoàn thành trước 15/9/2023); triển khai công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính.

Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; phân loại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; thực hiện chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức. 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025. Đồ họa Báo Quảng Nam

Quảng Nam dự kiến sáp nhập 2 huyện và 16 xã

Trước đó, ngày 30/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới. Đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức. 

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thống nhất sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 8 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Cụ thể, sáp nhập xã Sơn Viên và Quế Lộc (Nông Sơn); xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (Hiệp Đức); xã Duy Thu và Duy Tân (Duy Xuyên); xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, xã Bình Chánh và Bình Phú (Thăng Bình); xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn (Tiên Phước); phường Phước Hòa và An Xuân (TP.Tam Kỳ); thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (Phú Ninh)./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi