Nghiên cứu điều chỉnh trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị phù hợp với chính sách tiền lương mới

21/03/2024 17:23

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị tăng mức đãi ngộ cho gia đình và quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện.

Nghiên cứu điều chỉnh trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị phù hợp với chính sách tiền lương mới

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, với nội dung:

Cử tri tỉnh Hưng Yên : “Hằng năm việc huy động quân nhân dự bị động viên đi huấn luyện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt huấn luyện tại các đơn vị chủ lực vì một số công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đi xuất khẩu lao động nước ngoài, làm ở các doanh nghiệp, hoặc đi làm ăn xa có mức thu nhập cao hơn, trong khi đó đăng ký quân nhân dự bị động viên huấn luyện chế độ đãi ngộ thấp (290.000đ/người/ngày). Đề nghị tăng chế độ đãi ngộ cho người tham gia đi huấn luyện”.

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi: “Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ chính sách trong huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị là 160.000 đồng (đối với người hưởng lương) và 240.000 đồng (đối với người không hưởng lương). Với số tiền chi trả trong huy động như trên là thấp so với ngày công lao động phổ thông hiện nay. 

Vì vậy việc huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở cải cách tiền lương sắp đến, về lâu dài, để công tác huy động quân nhân dự bị đạt kết quả cao. Đề nghị đưa vào quy định việc tăng mức trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị khi huy động quân nhân dự bị tham gia thực hiện nhiệm vụ (lên mức 300.000 đồng/người/ngày)”.

Về kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 (gọi tắt là Luật); cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật được ban hành, đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lực lượng DBĐV.

Ttheo đó Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 quy định trách nhiệm của quân nhân dự bị (QNDB) được xếp trong đơn vị DBĐV tham gia tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu tại điểm b, khoản 1, Điều 4 “Thực hiện lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu”; đồng thời, Luật cũng quy định chế độ, chính sách đối với QNDB tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu tại Điều 30, Điều 31 được cụ thể hóa tại Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.

Đối với chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp gia đình được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 và khoản 1, Điều 5, Nghị định số 79/2020/NĐ-CP; theo đó, chế độ phụ cấp theo ngày làm việc và trợ cấp gia đình, như sau:

“Điều 4. Phụ cấp theo ngày làm việc

1. Đối với sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, mức phụ cấp 01 ngày được tính bằng tháng tiền lương cơ bản hiện hành của sĩ quan có cùng cấp bậc quân hàm hoặc cùng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ chia cho 26 ngày.

2. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị, mức phụ cấp theo ngày làm việc được tính bằng mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có cùng cấp bậc quân hàm (không bao gồm phụ cấp quân hàm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ). Nếu thời gian tập trung từ 5 ngày đến 15 ngày thì được hưởng 1/2 tháng phụ cấp; nếu tập trung từ 16 ngày cho đến 31 ngày thì được hưởng cả tháng phụ cấp; nếu tập trung trên 31 ngày thì mức phụ cấp tiếp tục được hưởng như quy định từ đầu.

Điều 5. Trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị

1. Mức trợ cấp

a) Mức trợ cấp 160.000 đồng/ngày áp dụng đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) Mức trợ cấp 240.000 đồng/ngày áp dụng đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

c) Trường hợp QNDB ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình QNDB được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động”.

Như vậy, mức trợ cấp 240.000 đồng/ngày theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 79/2020/NĐ-CP là phù hợp mức thu nhập bình quân của người lao động trên các vùng, miền và khu vực trong cả nước tại thời điểm năm 2020; theo đó, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại thời điểm này đang là 1.490.000 đồng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ trong thời gian tới điều chỉnh mức trợ cấp gia đình cho QNDB tham gia tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DBĐV phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước và Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Từ 8h ngày 17/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo kế hoạch chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

THI TỐT NGHIỆP 2024: Thời gian nhận đơn phúc khảo, cấp giấy chứng nhận tạm thời,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi; từ 17-26/7 sẽ nhận đơn phúc khảo...

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi