Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị xây dựng cơ chế và cho cựu quân nhân hưởng BHYT

15/03/2024 16:11

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị xây dựng cơ chế và cho cựu quân nhân hưởng bảo hiểm y tế.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi với nội dung: “Đề nghị tham mưu Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, phân định chủ thể quản lý, ngân sách hoạt động và cần quan tâm đến chính sách cho đối tượng là cựu quân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế”.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Thứ nhất: Đề nghị tham mưu Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, phân định chủ thể quản lý, ngân sách hoạt động.

Nội dung kiến nghị này của cử tri còn chung chung, do đó chưa có cơ sở để trả lời.

Thứ hai: Về chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng là cựu quân nhân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ...). 

Theo đó, một trong các đối tượng là quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện không thuộc diện hưởng chế độ hằng tháng (chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh), nếu đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại các Quyết định nêu trên mà chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì Cựu chiến binh (trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...) thuộc nhóm đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. 

Như vậy, đối tượng là cựu quân nhân nếu là Cựu chiến binh thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho một số đối tượng hưởng một lần

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho một số đối tượng hưởng một lần
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính việc đào, bỏ ngũ

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính việc đào, bỏ ngũ
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tiếp tục quan tâm chế độ cho người tham gia nghĩa vụ quốc tế trước đây

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tiếp tục quan tâm chế độ cho người tham gia nghĩa vụ quốc tế trước đây
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị về thực hiện chế độ đối với chỉ huy Dân quân tự vệ theo hệ số lương cơ sở

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị về thực hiện chế độ đối với chỉ huy Dân quân tự vệ theo hệ số lương cơ sở
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho sĩ quan phục viên đã được trợ cấp một lần

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho sĩ quan phục viên đã được trợ cấp một lần
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị cử tri về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị bố trí kinh phí xây phòng làm việc cho dân quân tự vệ

  Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị bố trí kinh phí xây phòng làm việc cho dân quân tự vệ
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

  Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Từ khóa:
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi