CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

14:37 - 06/12/2023

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng- Ảnh 1.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm thực chất

Các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đàom Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng chủ trì, điều hành kỳ họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Từ đó, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân. 

Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan. 

Bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, cũng như quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đa số người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức tín nhiệm cao ở mức cao

Tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, chủ tọa đã thông qua danh sách người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm gồm 27 đồng chí. 

Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. 

Kết quả, đa số người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức tín nhiệm cao ở mức cao, trong đó đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt mức tín nhiệm cao với tỷ lệ 100%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng- Ảnh 2.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 nhân sự chủ chốt tỉnh Sóc Trăng