CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định

14:32 - 06/12/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu tiến hành thực hiện Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định- Ảnh 1.

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm khi lấy phiếu tín nhiệm

Theo đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định: HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa XIII thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất quan trọng, các vị đại biểu HĐND tỉnh Bình Định sẽ thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cần cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, làm việc chính xác khi thể hiện chính kiến của mình thông qua việc ghi phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trong đó, căn cứ để đại biểu HĐND tỉnh Bình Định xem xét, cân nhắc, đánh giá, thể hiện chính kiến khi ghi phiếu tín nhiệm: Một là, các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và quá trình tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các vị được lấy phiếu tín nhiệm. 

Hai là, những chuyển biến, kết quả nói lên những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành kể cả những tồn tại, hạn chế của tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng của tỉnh ta; tất nhiên, những tồn tại, hạn chế cũng cần phải có thời gian để khắc phục. Để từ đó, xem xét lại kết quả hoạt động của bộ máy chính quyền của tỉnh nói chung và kết quả hoạt động của người đứng đầu được lấy phiếu tín nhiệm lần này nói riêng. 

Ba là những kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ việc tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh để quyết định những vấn đề quan trọng về KT-XH của tỉnh đến công tác giám sát, chất vấn, tổ chức tiếp xúc cử tri…

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, HĐND tỉnh khóa XIII, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Kết quả, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (51 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm). 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh chủ chốt khác như: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi nhận 47 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhận 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Huỳnh Thúy Vân nhận 41 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng nhận 45 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND Bình Định Lâm Hải Giang nhận 39 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp…

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định- Ảnh 2.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định- Ảnh 3.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 nhân sự chủ chốt tỉnh Bình Định- Ảnh 4.