CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 nhân sự tỉnh An Giang

17:10 - 06/12/2023

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/12, tại kỳ họp 17, HĐND tỉnh An Giang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 nhân sự tỉnh An Giang- Ảnh 1.

Theo đó, khối HĐND tỉnh gồm 7 đồng chí, khối UBND tỉnh gồm 19 đồng chí. Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ HĐND tỉnh An Giang

1. Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng: 51 phiếu tín nhiệm cao (91,07%), 5 phiếu tín nhiệm (8,93%).

2. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết: 52 phiếu tín nhiệm cao (92,86%), 4 phiếu tín nhiệm (7,14%).

3. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh: 49 phiếu tín nhiệm cao (87,5%), 6 phiếu tín nhiệm (10,71%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).

4. Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng: 46 phiếu tín nhiệm cao (82,14%), 10 phiếu tín nhiệm (17,86%).

5. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang Võ Minh Hoàng: 48 phiếu tín nhiệm cao (85,71%), 8 phiếu tín nhiệm (14,29%).

6. Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Duy Toàn: 51 phiếu tín nhiệm cao (91,07%), 5 phiếu tín nhiệm (8,93%).

7. Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh An Giang Lê Tuấn Khanh: 49 phiếu tín nhiệm cao (87,5%), 7 phiếu tín nhiệm (12,5%).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang

1. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình: 41 phiếu tín nhiệm cao (73,21%), 13 phiếu tín nhiệm (23,21%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước: 51 phiếu tín nhiệm cao (91,07%), 5 phiếu tín nhiệm (8,93%).

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy: 45 phiếu tín nhiệm cao (80,36%), 10 phiếu tín nhiệm (17,86%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên UBND tỉnh An Giang

4. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến: 43 phiếu tín nhiệm cao (76,79%), 12 phiếu tín nhiệm (21,43%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).

5. Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Phước Nguyên: 48 phiếu tín nhiệm cao (85,71%), 8 phiếu tín nhiệm (14,29%).

6. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp: 42 phiếu tín nhiệm cao (75%), 14 phiếu tín nhiệm (25%).

7. Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Trần Minh Nhựt: 48 phiếu tín nhiệm cao (85,71%), 8 phiếu tín nhiệm (14,29%).

8. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang Phạm Minh Tâm: 44 phiếu tín nhiệm cao (78,57%), 11 phiếu tín nhiệm (19,64%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).

9. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Tầng Phú An: 41 phiếu tín nhiệm cao (73,21%), 15 phiếu tín nhiệm (26,79%).

10. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang Lê Quốc Cường: 44 phiếu tín nhiệm cao (78,57%), 12 phiếu tín nhiệm (21,43%).

11. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm: 37 phiếu tín nhiệm cao (66,07%), 19 phiếu tín nhiệm (33,93%).

12. Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền: 44 phiếu tín nhiệm cao (78,57%), 11 phiếu tín nhiệm (19,64%).

13. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang Huỳnh Công Huấn: 40 phiếu tín nhiệm cao (71,43%), 11 phiếu tín nhiệm (19,64%), 4 phiếu tín nhiệm thấp (7,14%).

14. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Minh Hùng: 37 phiếu tín nhiệm cao (66,07%), 18 phiếu tín nhiệm (32,14%).

15. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm: 35 phiếu tín nhiệm cao (62,5%), 18 phiếu tín nhiệm (32,14%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (3,57%).

16. Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly: 41 phiếu tín nhiệm cao (73,21%), 14 phiếu tín nhiệm (25%).

17. Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thị Siêu: 35 phiếu tín nhiệm cao (62,5%), 20 phiếu tín nhiệm (35,71%).

18. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Cao Thanh Sơn: 36 phiếu tín nhiệm cao (64,29%), 18 phiếu tín nhiệm (32,14%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).

19. Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung: 39 phiếu tín nhiệm cao (69,64%), 10 phiếu tín nhiệm (17,86%), 6 phiếu tín nhiệm thấp (10,71%).