Đề nghị kỷ luật Tỉnh ủy viên; khai trừ đảng Phó Ban Quản lý Khu kinh tế

29/06/2023 15:26

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị kỷ luật đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kỷ luật khai trừ đảng đồng chí Phan Văn Bình, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Đề nghị kỷ luật đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, thực hiện Quy chế làm việc, ngày 12/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai họp Kỳ thứ 27 dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thông qua các vụ việc theo thẩm quyền.

Cụ thể, kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai (nguyên Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai).

Theo kết luận điều tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, thời điểm là Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Qua xem xét nội dung, nguyên nhân, động cơ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai bỏ phiếu biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là đối với người đứng đầu

Thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Khánh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Khánh tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát theo định kỳ, chuyên đề đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quy trình, lưu trữ hồ sơ vụ việc khoa học, đầy đủ và đúng quy định.

Thông qua kết quả kiểm tra tài chính đảng năm 2022 đối với Huyện ủy Xuân Lộc. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc, trực tiếp là Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản liên quan công tác tài chính đảng đến các tổ chức Đảng trong Đảng bộ biết, thực hiện; lập dự toán đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi; chấp hành đúng dự toán, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện; hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính lưu trữ đầy đủ. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy và bộ phận tham mưu công tác tài chính đảng Văn phòng Huyện ủy rút kinh nghiệm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy công tác quản lý tài chính có nội dung chưa đảm bảo đúng quy định.

Giữ nguyên hình thức kỷ luật đồng chí Quách Kim Hương

Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Quách Kim Hương, đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú), qua kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ nguyên hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Quách Kim Hương, đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú).

Trước đó, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú, Quách Kim Hương đã bị kỷ luật do vi phạm quy định về quản lý tài chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kỷ luật khai trừ 2 đồng chí ra khỏi Đảng

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Cụ thể, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Bình, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Phan Văn Bình đã vi phạm Điều lệ Đảng.

Đồng chí Phan Văn Bình đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm mất uy tín của bản thân.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Phan Văn Bình bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Viết Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường), UBND huyện Nghĩa Đàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lê Viết Phú đã vi phạm Điều lệ Đảng

Đồng chí Lê Viết Phú vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Phú bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật khai trừ đảng 2 cán bộ

Ngày 27 và 28/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành kỳ họp thứ 46 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí Lê Viết Phú - nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh và đồng chí Lê Văn Phương - nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh.

Đồng chí Lê Viết Phú và đồng chí Lê Văn Phương suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Phú và đồng chí Lê Văn Phương bằng hình thức Khai trừ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí Lê Hoàng Phụng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. 

Với cương vị là Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí vi phạm quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiêm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự; chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hoàng Phụng bằng hình thức Khiển trách.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi