CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hà Nội thông qua biên chế công chức hành chính, công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị 2023

08:16 - 09/12/2022

(Chinhphu.vn) - HĐND thành phố Hà Nội thông qua biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị năm 2023 là 10.545 biên chế.

Hà Nội thông qua biên chế công chức hành chính, công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị 2023 - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, chiều 8/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 và các quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã. 

Cụ thể, biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế. 

Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã là 113.662 biên chế.

Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ quan hành chính là 1.079 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã là 10.415 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã là 8.293 chỉ tiêu.

Trước đó, trình bày tờ trình tóm tắt của UBND thành phố về việc xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026, trong giai đoạn này, khối chính quyền thành phố tiếp tục phải thực hiện giảm 5% đối với biên chế công chức và giảm 10% người hưởng lương từ ngân sách đối với viên chức…

Nguyên tắc phân bổ biên chế năm 2023 được thực hiện như sau: Đối với biên chế công chức, thành phố tạm thời giữ nguyên biên chế các đơn vị, chưa thực hiện cắt giảm cơ học để các đơn vị có biên chế tuyển dụng công chức thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ (trừ các đơn vị có nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền). 

Đồng thời, thành phố Hà Nội thực hiện điều hòa biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở rà soát khối lượng công việc sau khi thực hiện phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước và thủ tục hành chính.