CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hà Nội quyết tâm khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

08:18 - 11/10/2022

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3256/UBND-SNV chỉ đạo việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Hiện, các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã của Thủ đô đang vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực triển khai hiệu quả 9 nhóm giải pháp trọng tâm mà UBND thành phố Hà Nội đưa ra để giải quyết thực trạng trên, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà: Quyết tâm khắc phục tình trạng nghỉ việc, thôi việc

Để không xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3256/UBND-SNV là hết sức cần thiết. 

9 nhóm giải pháp trọng tâm đưa ra yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan thể hiện sự quyết tâm cao của UBND thành phố Hà Nội trong việc khắc phục tình trạng nghỉ việc, thôi việc tại các cơ quan nhà nước và gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND thành phố Hà Nội giao, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà: Tập trung đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Từ 9 nhóm giải pháp trọng tâm của UBND thành phố Hà Nội đưa ra để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, quận Hà Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội cho đội ngũ này phát triển. 

Bên cạnh đó, quận sẽ khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thông qua các chương trình, dự án đào tạo; quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc: Hoàn thiện chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai thực hiện Văn bản số 3256/UBND-SNV của UBND thành phố Hà Nội, thời gian tới, cùng với việc làm tốt công tác tư tưởng, huyện Thạch Thất sẽ đưa ra giải pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; chủ động nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên Lại Văn Quyết: Tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tốt năng lực

Được sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên đời sống của cán bộ, công chức, viên chức xã Tri Thủy đã vơi đi phần nào khó khăn. 

Đồng thời, vị trí việc làm được sắp xếp ổn định, quy chế làm việc cũng rõ ràng, cụ thể nên cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy tốt trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, sở trường công tác. 

Từ mục tiêu, yêu cầu của Văn bản số 3256/UBND-SNV, xã chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tốt năng lực.

Bà Phạm Thị Quỳnh Nga, công chức văn hóa - xã hội phường Phúc Xá, quận Ba Đình: Cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội phát triển sẽ yên tâm gắn bó với cơ quan

Với 9 nhóm giải pháp trọng tâm mà UBND thành phố Hà Nội đưa ra trong Văn bản số 3256/UBND-SNV, tôi tin tưởng môi trường làm việc sẽ được cải thiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó, ổn định lâu dài với cơ quan. 

Đặc biệt, với nhóm giải pháp thứ 8, đó là UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân của công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố theo Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 1/11/2018 của Thành ủy Hà Nội, tôi kỳ vọng đời sống của công chức sẽ vơi bớt khó khăn.

Theo Hà Nội mới