CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Công bố số điện thoại để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các bệnh viện tại Hà Nội

19:09 - 06/12/2022

(Chinhphu.vn) - Công an thành phố Hà Nội công bố số điện thoại của công an 30 quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.