CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề nghị cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết 27-NQ/TW; ban hành quy định mới về trần quân hàm, hệ số chức vụ

07:48 - 04/09/2023

(Chinhphu.vn) - Sư đoàn 377 đề nghị các cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng và thực hiện bảng lương mới của sĩ quan theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; xây dựng và ban hành thông tư, hướng dẫn để sĩ quan quân đội được hưởng phụ cấp nhà ở. Nghiên cứu ban hành các văn bản, hướng dẫn quy định về trần quân hàm, quy định chức danh tương đương; quy định hệ số chức vụ cụ thể từng đối tượng.

Đề nghị cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ban hành quy định mới về phụ cấp nhà ở, trần quân hàm - Ảnh 1.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thời gian qua, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn 377 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị về Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2008 và năm 2014); các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Quân chủng Phòng không - Không quân về thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa, sát với tình hình từng cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Qua đó, giúp cho đội ngũ sĩ quan nắm và hiểu rõ về chức trách, nhiệm vụ, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội nói chung và đội ngũ sĩ quan nói riêng; góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần xây dựng Sư đoàn "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". 

Công tác chính sách, cán bộ và hậu phương quân đội được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực đã góp phần động viên cán bộ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bên cạnh đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, các tham luận phát biểu tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua; đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian tới. 

Theo đó, các ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng và thực hiện bảng lương mới của sĩ quan theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; xây dựng và ban hành thông tư, hướng dẫn để sĩ quan quân đội được hưởng phụ cấp nhà ở.

Nghiên cứu ban hành các văn bản, hướng dẫn quy định về trần quân hàm, quy định chức danh tương đương; quy định hệ số chức vụ cụ thể từng đối tượng.

Đề nghị bổ sung nội dung thăng quân hàm trước thời hạn đối với sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy, quản lý với điều kiện trong niên hạn có hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.

Xem xét, bảo đảm chế độ chính sách trợ cấp 1 lần quy định tại Điều 9, Nghị định 21/2009/NĐ-CP, ngày 23/2/2009 của Chính phủ đối với đội ngũ cán bộ chính trị có thời gian trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị...

Nhân dịp này, Sư đoàn 377 đã trao thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam thời gian qua./.