CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

05:39 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Sư đoàn 3 kiến nghị về vận dụng thăng quân hàm trước thời hạn; không hạn định số lần nâng lương đối với sĩ quan đã giữ cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm đến niên hạn sẽ được nâng lương cho đến khi hết tuổi phục vụ tại ngũ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW - Ảnh 1.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Sư đoàn 3, Quân khu 1 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng quân khu.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, quản lý, giám sát, nhận xét, đánh giá và thực hiện chính sách cán bộ được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo đúng nguyên tắc. 

Hiện nay, tỷ lệ cán bộ của Sư đoàn qua đào tạo cơ bản đạt 99,89%, nhận thức, năng lực, trách nhiệm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Sư đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với sĩ quan và hậu phương quân đội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ sĩ quan yên tâm công tác, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thời gian qua, thực tế áp dụng Luật Sĩ quan tại đơn vị còn bộc lộ một số khó khăn, bất cập, tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã kiến nghị, đề xuất sớm ban hành thông tư thay thế thông tư 160 của Bộ Quốc Phòng để tổ chức thực hiện được thống nhất cho phù hợp việc tổ chức biên chế của Sư đoàn.

Đồng thời vận dụng thăng quân hàm trước thời hạn đối với sĩ quan chỉ huy, quản lý đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với các đối tượng như: Thủ trưởng, trưởng ban, ngành cơ quan trung, sư đoàn, trợ lý tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn; 

Không hạn định số lần nâng lương đối với sĩ quan đã giữ cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm đến niên hạn sẽ được nâng lương cho đến khi hết tuổi phục vụ tại ngũ; 

Có văn bản dưới Luật quy định rõ mức hưởng phụ cấp nhà ở hàng tháng đối với đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà công vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản dưới Luật có liên quan tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn. 

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các nội dung, các khâu của công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc; đề cao trách nhiệm của chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu đề xuất thực hiện các vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ. 

Điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp sĩ quan hợp lý để giảm tỷ lệ thừa, thiếu theo chức danh biên chế.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan, việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch cán bộ để đảm bảo tính kế thừa, làm nòng cốt trong xây dựng đơn vị. Bảo đảm chế độ chính sách, kịp thời động viên sĩ quan an tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.