CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở quân đội còn bất cập, vướng mắc

06:03 - 14/08/2023

(Chinhphu.vn) - Việc thực hiện Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam còn gặp các khó khăn, bất cập, vướng mắc về chính sách tiền lương, phụ cấp nhà ở và điều kiện làm việc; quy định về tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm; điều kiện công tác của công tác vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Thực hiện chính sách tiền lương, nhà ở, tuổi phục vụ tại ngũ,... còn bất cập, vướng mắc - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thi hành Luật Sĩ quan với nội dung hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. 

Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành 3 nghị quyết lãnh đạo công tác cán bộ qua từng giai đoạn và nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng 5 quy chế công tác cán bộ theo từng nhiệm kỳ đại hội… 

Tại hội nghị, bên cạnh làm rõ những kết quả đạt được, các ý kiến tham luận cũng đã chỉ ra những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong thực hiện Luật sĩ quan như: Thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu của đội ngũ cán bộ các cấp hiện nay; các chế độ chính sách đối với sĩ quan và thân nhân của sĩ quan, nhất là chính sách tiền lương, phụ cấp nhà ở và điều kiện làm việc; quy định về tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm; điều kiện công tác của công tác vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Thực hiện chính sách tiền lương, nhà ở, tuổi phục vụ tại ngũ,... còn bất cập, vướng mắc - Ảnh 2.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cụ thể hóa Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong những năm qua. 

Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của cấp mình và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.