CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 vụ việc

14:12 - 02/05/2024

(Chinhphu.vn) - Trong quý I/2024, qua thanh tra chuyên ngành, Bộ Y tế đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 vụ việc- Ảnh 1.

Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 5 tổ chức có vi phạm

Bộ Y tế cho biết, quý I/2024 đã thực hiện 12 cuộc thanh tra, trong đó 5 cuộc thanh tra hành chính và 7 cuộc thanh tra chuyên ngành. Đến nay 3 cuộc thanh tra hành chính đã ban hành kết luận thanh tra tại 25 đơn vị.

Đối với thanh tra chuyên ngành, những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là thanh tra về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, công tác bệnh viện, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh dược, mỹ phẩm, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 5 tổ chức có vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu về điều kiện vệ sinh cơ sở, ghi nhãn thực phẩm, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sử dụng chất cấm... công tác quản lý Nhà nước việc khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số. Qua thanh tra ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. 

Đồng thời chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 vụ việc, trong đó 1 vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm, 1 vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến ngành Y tế sẽ tăng về mức độ phức tạp

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong quý I/2024, số lượng đơn thư của công dân gửi đến giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, tình trạng đơn nặc danh, mạo danh, đơn không ghi địa chỉ vẫn còn nhiều. Qua đó, đã làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Quý I/2024, tổng số đơn thư mà Bộ Y tế nhận được là 161 đơn, đến nay 161 đơn đã được giải quyết, trong đó có 3 đơn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, quý I/2024, Bộ đã bám sát kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt để chỉ đạo Thanh tra Bộ và các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ, các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (Cục Dân số và Cục An toàn thực phẩm) đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát xây dựng vị trí việc làm nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế phục vụ công tác thanh tra. 

Thanh tra Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của Bộ nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ.

Bộ Y tế luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, nên đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác này hạn chế đến mức thấp nhất các vụ khiếu nại, tố cáo, bức xúc, kéo dài, không để tồn đọng.

Việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn liên quan được đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân và theo lịch đã niêm yết. 

Lãnh đạo Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan đã dành thời gian và trực tiếp chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật...

Theo dự báo của Bộ Y tế, năm 2024 và những năm tiếp theo, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến ngành Y tế so với giai đoạn trước có thể không tăng về mặt số lượng nhưng sẽ tăng về mức độ phức tạp, có thể có cả những đơn khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hạn.

Kịp thời tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi xét thấy cần thiết

Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới, Bộ Y tế bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt để chỉ đạo Thanh tra Bộ và các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế kịp thời tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi xét thấy cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Y tế tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đối thoại... để hạn chế tình hình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vượt cấp. Thông qua đó, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong đảng viên, cán bộ công chức hiểu rõ để tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Xây dựng cụ thể kế hoạch để giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp tình hình an ninh - chính trị...