Kỷ luật cách chức Chủ tịch, khiển trách Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

15/11/2023 08:35

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định kỷ luật đối với Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang và thuộc cấp do để xảy ra nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang trong giai đoạn 2018- 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang (Công ty); kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Âu Văn Tâm, Phó Giám đốc Công ty, Nguyễn Huỳnh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty, Ngô Hoàng Tuấn, Kế toán trưởng Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương với trách nhiệm là người đứng đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đấu thầu, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ và xuất khống hóa chất gây thất thoát tài sản nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Qua thanh tra tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang), giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 cho thấy, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng nhiều dẫn đến dư người lao động; không xây dựng thang, bảng lương dẫn đến chi lương không đúng quy định.

Từ năm 2018-2021, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng nhiều quy định quản lý nội bộ dẫn đến một số khoản chi không đúng trình tự thủ tục; mua hóa chất không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu gây lãng phí, quản lý sử dụng không chặt chẽ để thất thoát; không cân đối nguồn vốn khi thực hiện đầu tư dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính; không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước.

Hợp đồng mua nước sạch với giá cao hơn giá nước sạch của công ty khác, cao hơn giá nước bán lẻ tại một số khu vực, không báo cáo chủ sở hữu gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; chi sai quy định tiền thù lao từ nguồn đầu tư ngoài làm giảm nguồn thu của công ty... dẫn đến hầu hết chi phí tăng qua năm từ 2018-2022, lợi nhuận sau thuế giảm liên tục từ 2018-2021, năm 2022 tăng so với năm 2021 nhưng chưa nhiều.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra (năm 2017), tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; mua hóa chất (PAC) cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí. Công tác quản lý hóa chất không chặt chẽ để thất thoát 63.820kg PAC, 150kg Clo.

Có 7 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức theo kế hoạch tài chính - tiền lương hàng năm của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, gây lãng phí hóa chất: PAC là 1.518.839kg; Vôi là 1.581.064kg; Clo là 700 kg. So với định mức được thông qua hội nghị người lao động có 07 đơn vị trực thuộc sử dụng hóa chất vượt định mức của công ty, gây lãng phí: PAC là 585.219kg; Vôi là 409.164kg; Clo là 13.996kg.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang nhận cổ tức bằng cổ phiếu 122.762 cổ phiếu nhưng không theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính; việc đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á-MeKong Rạch Giá (Công ty MeKong), bị lỗ nhưng công ty không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính.

Không xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác; chi trả tiền thù lao sai quy định cho người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của công ty nhà nước, không báo cáo chủ sở hữu để xử lý thu hồi số tiền 1.903.283.000 đồng.

Kỷ luật cách chức Chủ tịch, khiển trách Phó Giám đốc, Kế toán trưởng- Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang

Từ năm 2019-2022, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục mua nước sạch của Công ty MeKong với giá cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng người quản lý công ty; thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; thực tế không làm nhưng khoán và chi tiền làm thêm giờ; không tổ chức thi, quyết định nâng ngạch 01 viên chức và chi lương sai quy định; quyết toán lương năm 2020 không đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; chi sai quy định tiền thù lao trách nhiệm cho Ban Thanh tra nhân dân.

Công ty không xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, chi quỹ phúc lợi không đúng đối tượng. Số tiền đã chi, công ty chi không đúng trình tự thủ tục do không xây dựng các quy chế, quy định... và thực tế chỉ cho người lao động để nâng cao đời sống, không có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022 số tiền 37.385.989.690 đồng.

Tỷ lệ thất thoát nước bình quân trên địa bàn tỉnh đến năm 2022 là 28,23%, không đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (đến năm 2020 là 18%, đến năm 2025 là 15%).

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tuyển dụng không đúng với kế hoạch dẫn đến lao động trong công ty dôi dư, ảnh hưởng chi phí và năng suất lao động; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động không dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh...

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi