CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị sửa đổi chính sách để sĩ quan quân đội được hưởng lương hưu tối đa

15:25 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị sửa đổi chính sách để sĩ quan cấp úy, Thiếu tá, Trung tá hưởng lương hưu tối đa.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Sĩ quan cấp úy và cấp bậc Thiếu tá, Trung tá khi nghỉ hưu sẽ không được hưởng mức 75% mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mà chỉ được hưởng mức dưới 70%) do không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 35 năm (Sĩ quan cấp úy và cấp bậc Thiếu tá, Trung tá chiếm đa số trong lực lượng Quân đội hiện nay). 

Cử tri kiến nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu cho đối tượng sĩ quan cấp úy và cấp bậc Thiếu tá, Trung tá (trong khi chờ thay đổi Luật Sĩ quan hiện hành); hoặc sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng quy định tăng tuổi tại ngũ để đồng bộ với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về số năm đóng bảo hiếm xã hội được hưởng lương hưu”.

Về kiến nghị trên của cử tri, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với quân nhân, trong đó có quy định về tuổi phục vụ tại ngũ và chế độ hưu trí của Sĩ quan. 

Việc quy định về tuổi phục vụ, chế độ hưu trí của Sĩ quan đã được nghiên cứu kỹ, phù hợp với thực tiễn hoạt động quân sự; cân đối chung với hệ thống chế độ, chính sách hiện hành.

Nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng ghi nhận để kiến nghị, đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp.