CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

11:56 - 13/08/2023

(Chinhphu.vn) - Đề xuất bổ sung quân hàm, chức vụ đối với đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng và ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng vào Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động của bộ đội biên phòng được quy định tại Luật Biên phòng Việt Nam.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội biên phòng dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh trình bày cho biết: Trên cơ sở các điều Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Luật sĩ quan) được thể chế thành các nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn thi hành, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kết quả đạt được khá toàn diện.

Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cũng chỉ rõ, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan vẫn bộc lộ những bất cập như: Quy định tuổi phục vụ của sĩ quan của một số cấp bậc chưa phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội; một số chức vụ như đội trưởng tàu thuyền thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, đội phó đội vận động quần chúng thuộc đồn Biên phòng tuyến biển chưa được quy định chức vụ tương đương và trần quân hàm, khó khăn trong đề bạt thăng quân hàm, điều động, bổ nhiệm...

Cùng với đó, Luật sĩ quan quy định quân hàm và chức vụ của chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, nhưng các đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh như đồn Biên phòng, các đội trực thuộc đồn Biên phòng, ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng… chưa được quy định quân hàm và chức vụ trong luật, mà chỉ được quy định quân hàm, chức vụ tương đương ở thông tư, do đó thường có thay đổi, thiếu tính ổn định.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đề xuất bổ sung quân hàm, chức vụ đối với đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng vào Luật sĩ quan

Từ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Luật sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, tham luận và báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tại hội nghị đã đề xuất một số nội dung: Bổ sung quân hàm, chức vụ đối với đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng và ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng vào Luật sĩ quan để phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động của Bộ đội biên phòng được quy định tại Luật Biên phòng Việt Nam. 

Bổ sung chức vụ đội trưởng đội tàu thuyền thuộc ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng vào thông tư, tương đương tiểu đoàn trưởng, trần quân hàm Trung tá; kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; đề nghị Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 7, Điều 31 của Luật về sĩ quan được hưởng phụ cấp nhà ở, được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội… Đây là cơ sở rất quan trọng để địa phương, nhất là cấp tỉnh làm căn cứ để thực hiện chính sách này.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cần tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Luật sĩ quan trong lực lượng Bộ đội biên phòng.

(Theo Báo Biên phòng)