CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bí thư Thị ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07:28 - 07/12/2023

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thị ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chúc mừng đồng chí Đỗ Thái Phong.

Chiều 6/12, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII tiến hành thủ tục bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo đó, đồng chí Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII được Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với hình thức bỏ phiếu kín, 49/49/50 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thống nhất bầu đồng chí Đỗ Thái Phong giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh cũng tiến hành thủ tục miễn nhiệm trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Lê Xuân Hà; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Phạm Ngọc Công; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với bà Phan Thị Hà Phước để nhận công tác khác.

HĐND tỉnh Phú Yên cũng đã bầu trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Theo đó, ông Phạm Ngọc Công được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Phan Thị Hà Phước giữ chức Trưởng ban Dân tộc; ông Lê Xuân Hà giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Trước khi kết thúc chương trình nghị sự ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu thực hiện thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, 49/49/50 đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bầu bổ sung ông Đặng Hồng Lĩnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên là Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.