CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức lương tối thiểu vùng

08:16 | 19/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Phú Yên đề xuất người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo mức lương tối thiểu vùng.

}