CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ban Bí thư chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

14:05 - 03/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy vừa Nghệ An tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ban Bí thư chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 574-QĐNS/TW ngày 22/7/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã được Ban Bí thư quyết định chuẩn y giữ cương vị, trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, việc đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng bầu và Ban Bí thư Trung ương phê chuẩn phản ánh kết quả phấn đấu nghiêm túc, cống hiến lâu dài của đồng chí trên các cương vị công tác khác nhau trong suốt 31 năm làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn và đề nghị đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực sở trường cũng như kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trên cương vị được giao; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao cho trọng trách mới. Đồng chí cho biết, sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác. 

Đồng thời kế thừa những thành quả, bài học kinh nghiệm của các đồng chí đi trước và của đồng chí, đồng nghiệp; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ; nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo sự phân công, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.