CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng CAND trước thời hạn

11:59 - 13/03/2023

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định về thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân.

Vì sao cần bổ sung quy định về thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân? - Ảnh 1.

Xuất phát từ sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tờ trình của Bộ Công an cho biết, quy định hiện hành về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác chưa cụ thể nên khó thực hiện.

Cụ thể, khoản 1 Điều 23 Luật Công an nhân dân quy định: "Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn".

Khoản 3 Điều 23 Luật Công an nhân dân quy định: "Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp Tướng".

Thực hiện quy định nêu trên, Bộ Công an đã ban hành văn bản quy định cụ thể về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc có cấp bậc hàm từ Đại tá trở xuống.

Tuy nhiên, đối với sĩ quan cấp Tướng thì Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định nên khó triển khai thực hiện trên thực tế.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23, Luật Công an nhân dân theo hướng bổ sung quy định: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Bộ Công an cho rằng, việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Công an nhân dân.

Toàn văn dự thảo Luật được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến TẠI ĐÂY.