CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

10:00 - 29/09/2022

(Chinhphu.vn) - Tình hình kinh tế xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022.