CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai nhằm phát triển kinh tế trang trại

18:10 - 29/08/2022

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai đối với trang trại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ, có 11.006 trang trại được giao đất, cho thuê đất để mở rộng sản xuất phát triển trang trại; 512 trang trại là hộ gia đình phi nông nghiệp thuê đất; 344 trang trại được cho thuê đất vượt hạn mức; 152 trang trại trang trại của người ở địa phương khác xã đến thuê, mua đất; 63.297 trang trại được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60.857 trang trại được miễn giảm tiền thuê đất với số tiền 20.223,9 triệu đồng. 

Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hưởng hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ giao đất, cho thuê đất diện tích 93.514 ha của 1.591 hợp tác xã.

Trang trại được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về đất đai

Theo dự thảo, trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất; tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra các trang trại còn được hỗ trợ: Chủ trang trại thuê đất của Nhà nước được miễn giảm 50% tiền thuê đất; trường hợp đang thuê đất của Nhà nước, nếu tiếp tục có nhu cầu gia hạn thời gian thuê thì được ưu tiên tiếp tục thuê đất không qua đấu giá.

Chủ trang trại thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương 30% tiền thuê đất cho 7 năm đầu tiên theo mức giá đất ưu đãi của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và giá thuê đất ổn định tối thiểu 7 năm.

Khuyến khích các chủ trang trại thuê đất để mở rộng quy mô và phát triển trang trại với quy mô lớn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai sẽ hỗ trợ các trang trại tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất; tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp và hưởng các hỗ trợ về miễn, giảm tiền sử dụng đất và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, với chính sách mới về miễn giảm tiền thuê đất của Nhà nước và hỗ trợ tiền thuê đất của cá nhân khác sẽ tạo điều kiện khuyến khích các chủ trang trại thuê đất để mở rộng quy mô và phát triển trang trại với quy mô lớn. 

Đặc biệt với chính sách ưu tiên Chủ trang trại đang thuê đất của Nhà nước được ưu tiên tiếp tục thuê đất không qua đấu giá làm cho các chủ trang trại yên tâm đầu tư vào đất đai để phát triển trang trại.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn