CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế trang trại

12:16 - 30/08/2022

(Chinhphu.vn) - Các chủ trang trại đủ điều kiện vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội sẽ được ưu tiên vay vốn theo quy định.

Đề xuất trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ, về chính sách tín dụng: Có 22.913 lượt trang trại được vay vốn với tổng số tiền 4.648.894 triệu đồng, trong đó: 2.153 trang trại được vay vốn chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo với tổng số tiền 111.896 triệu đồng; 802 trang trại được vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển với tổng số tiền 861.511 triệu đồng; 19.107 trang trại được vay vốn theo chính sách hỗ trợ tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn với tổng số tiền 3.430.849 triệu đồng; 851 trang trại được được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ vay vốn tín dụng 273 tỷ đồng của 178 hợp tác xã và vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.084 tỷ đồng của 4.521 hợp tác xã. Trong giai đoạn 2009-2020 các trang trại còn được hỗ trợ lãi suất vay vốn thông qua việc hỗ trợ 15.277,14 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất để vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 1.020.055 hộ gia đình và cá nhân ở khu vực nông thôn.

Trang trại hưởng ưu đãi cho vay không tài sản bảo đảm

Dự thảo nêu rõ, trang trại được hưởng ưu đãi về cho vay không có tài sản bảo đảm; giảm lãi suất cho vay; cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp, gặp thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ và các chính sách ưu đãi về vay vốn khác theo quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành.

Các chủ trang trại đủ điều kiện vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội được ưu tiên vay vốn theo quy định.

Trang trại được hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại để mua máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp và đầu tư dây chuyền máy, thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản, phụ phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, trang trại chăn nuôi còn được hỗ trợ 30% lãi suất vay tại ngân hàng thương mại trong thời gian 05 năm để xây mới, hoặc nâng cấp hệ thống chuồng chăn nuôi công nghiệp đối với lợn, gia cầm, gia súc ăn cỏ; mức hỗ trợ tối đa cho một trang trại không quá 200 triệu đồng/trang trại.

Giúp chủ trang trại tăng cường đầu tư phát triển chăn nuôi công nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc chỉ rõ chính sách các trang trại được hưởng ưu đãi về cho vay không có tài sản bảo đảm tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ và các chính sách ưu đãi về vay vốn khác theo quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành như: Giảm lãi suất cho vay; cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp, gặp thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ vay vốn thực hiện cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp theo chính sách quy định của Chính phủ giúp cho các trang trại có nhu cầu vay vốn biết để tiếp cận chính sách.

Ngoài ra, việc quy định Ngân hàng chính sách xã hội ưu tiên cho trang trại vay vốn cũng giúp cho các chủ trang trại đủ điều kiện tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội được thuận lợi. 

Đối với trang trại chăn nuôi được hỗ trợ vay tại ngân hàng thương mại để xây mới, hoặc nâng cấp hệ thống chuồng chăn nuôi công nghiệp đối với lợn, gia cầm, gia súc ăn cỏ sẽ giúp cho các chủ trang trại chăn nuôi tăng cường đầu tư phát triển chăn nuôi công nghiệp. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn