CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

05:24 - 22/07/2023

(Chinhphu.vn) – Tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú".

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” - Ảnh 1.

Bộ Y tế cho biết, về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", so với quy định hiện hành tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định về  nội dung có ít nhất 01 sáng kiến/sáng chế được công nhận có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Theo Bộ Y tế, sở dĩ có đề xuất trên vì trên thực tế qua 02 lần xét tặng, có cá nhân chủ nhiệm 01 sáng kiến cấp tỉnh nhưng trong Nghị định số 41/2015/NĐ-CP không quy định về sáng kiến đối với tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Vì vậy, các cá nhân đó không được công nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" được đề xuất tại dự thảo cụ thể như sau:

Danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" được xét tặng cho các cá nhân có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật và đạt được các tiêu chuẩn sau:

1- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.

2- Có phẩm chất đạo đức tốt, có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, là tấm gương sáng, mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong ngành y tế; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm, kính trọng.

3- Có tài năng và cống hiến trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế:

a) Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh hoặc là thư ký 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh hoặc tham gia 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu; hoặc có ít nhất 01 sáng kiến/sáng chế được công nhận có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh.

b) Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.

4- Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng ít nhất 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp bộ, tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây