CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên áp dụng từ ngày 1/7/2023

08:19 - 30/06/2023

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên sẽ thay đổi.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên từ 1/7 - Ảnh 1.

Theo Khoản 4, Điều 12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. 

Hiện, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT của HSSV bằng: 4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng/năm. Trong đó, số tiền HSSV thực đóng là 563.220 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên là 1,8 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHYT mà học sinh, sinh viên phải đóng bằng 70% x 4,5% x mức lương cơ sở. Số tiền mà học sinh, sinh viên thực đóng BHYT tăng từ 563.220 đồng/năm lên 680.400 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Phương thức

Học sinh, sinh viên đóng 70%

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng bảo hiểm y tế

03 tháng

170.100

72.900

243.000

06 tháng

340.200

145.800

486.000

09 tháng

510.300

218.700

729.000

12 tháng

680.400

291.600

972.000