Thừa ủy quyền của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Đức Hương, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 đã công bố các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 585/QĐ-TTCP ngày 20/10/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Đào Trung Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3.

Thanh Tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm cán bộ - Ảnh 7.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Ngô Văn Khương.

Quyết định số 557/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chúc mừng ông Đào Trung Kiên và ông Ngô Văn Khương được điều động, nhận nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh địa bàn quản lý rộng, gồm 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị 2 lãnh đạo Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 vừa được bổ nhiệm sớm tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, khắc phục khó khăn trong công tác, hoàn thành các nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.