Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó

11/10/2023 06:00

(Chinhphu.vn) - Chiều 10/10, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Đây là đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần đầu của Thanh tra Chính phủ từ trước đến nay

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó - Ảnh 1.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí cấp Vụ trưởng và tương đương.

Cụ thể: Quyết định số 566/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

Tại Quyết định số 556/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 568/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 563/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Quyết định số 562/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III) giữ chứ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-  Tổng hợp.

Quyết định số 561/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III).

Quyết định số 552/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó - Ảnh 2.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đối với các đồng chí cấp Phó Vụ trưởng và tương đương.

Quyết định số 567/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 565/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vục 1 (Cục I).

Quyết định số 569/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 557/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III).

Quyết định số 559/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 555/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Quyết định số 553/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương.

Quyết định số 551/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 558/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Trung, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp.

Quyết định số 560/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

Quyết định số 550/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh.

Quyết định số 554/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó - Ảnh 3.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nhận quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm

Thay mặt 19 công chức, viên chức nhận quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ Thanh tra Chính phủ, ông Trần Đăng Vinh, tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã quan tâm trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đợt luận chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ lần này được coi là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác tổ chức, cán bộ, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Thanh tra Chính phủ, góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan thanh tra và tạo thêm động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

“Chúng tôi nhận thức rằng, được các đồng chí lãnh đạo quan tâm luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi người cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ, tiếp thu thêm những kinh nghiệm trong công tác để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”,

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó - Ảnh 4.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nhận quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chúc mừng 19 đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này.

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước; nhất là, Quy định số 65 ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Đặc biệt, đối với Thanh tra Chính phủ là cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác càng trở lên cấp thiết mà chúng ta phải thực hiện để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần này được Ban Cán sự Đảng thực hiện theo đúng Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm; thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định Nghị định số 138/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 766 ngày 20/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Lần đầu tiên Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó - Ảnh 5.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: Việc luân chuyển nhằm tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Trong đó, đã bám sát mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, đúng phạm vi, đối tượng theo quy định mà trọng tâm là: Việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo điều kiện cho cán bộ được quy hoạch có môi trường để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ được quy hoạch. Bố trí sắp xếp và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có thời gian công tác quá lâu (trên 5 năm) tại một cục, vụ, đơn vị. 

Tiến hành điều động những cán bộ theo tinh thần của Thông báo số 20/2022 của Bộ Chính trị, cán bộ khi thực thi công vụ có dư luận phản ánh có biểu hiện tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan. 

Kết hợp luân chuyển với điều động và chuyển đổi vị trí công tác nhằm bố trí, sắp xếp hài hòa, hợp lý trong tổng thể chung của đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ. Có sự luân chuyển, điều động cán bộ giữa các khối với nhau hoặc trong cùng khối với nhau…

Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 19 Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó - Ảnh 6.

“Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, lựa chọn cán bộ là khâu đầu tiên nhưng quyết định đến thành quả cuối cùng””, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng luôn coi trọng công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt của then chốt”, làm tốt công tác cán bộ sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, tăng cường kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. 

Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, cấp ủy các cục, vụ, đơn vị có liên quan đã bàn bạc, trao đổi một cách bài bản, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, dân chủ, khách quan, đúng quy định với tinh thần đoàn kết thống nhất cao từ trên xuống dưới. Đây là đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác lần đầu của Thanh tra Chính phủ từ trước đến nay (gần 78 năm của ngành Thanh tra).

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị 19 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị đảm nhận mới;

Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp vụ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo để cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị mình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự xây dựng và phát triển Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi