CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiểm tra công tác cán bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

11:26 | 09/04/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để kiểm tra về công tác cán bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi
}