CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kỷ luật 10 cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

10:57 | 28/05/2024

(Chinhphu.vn) - Các cấp, các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 116.059 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. 10 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi
}