HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương thành lập 10 xã Liên An Đô, Phong Dương Tiến, Xuân Quang Động, Trang Bảo Xá,...

20/05/2024 15:32

(Chinhphu.vn) - HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025, trong đó thành lập 10 xã: Liên An Đô, Phong Dương Tiến, Xuân Quang Động, Trang Bảo Xá,...

HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương thành lập 10 xã Liên An Đô, Phong Dương Tiến, Xuân Quang Động, Trang Bảo Xá,...- Ảnh 1.

Người dân xã Phong Châu (Đông Hưng) theo dõi danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, HĐND tỉnh Thái Bình tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025.

1- Thành lập xã Liên An Đô, huyện Đông Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,02 km2, quy mô dân số 4.477 người của xã Đô Lương; toàn bộ diện tích tự nhiên 3,81 km2, quy mô dân số 5.779 người của xã An Châu và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,31 km2, quy mô dân số 8.201 người của xã Liên Giang. 

Sau khi thành lập, xã Liên An Đô có diện tích tự nhiên 13,14 km2, quy mô dân số 18.457 người.

  2- Thành lập xã Phong Dương Tiến, huyện Đông Hưng trên ca sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,72 km2, quy mô dân số 5.040 người của xã Chương Dương; toàn bộ diện tích tự nhiên 3,46 km2, quy mô dân số 4.684 người của xã Hợp Tiến và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,80 km2, quy mô dân số 6.802 người của xã Phong Châu. 

Sau khi thành lập, xã Phong Dương Tiến có diện tích tự nhiên 11,98 km2, quy mô dân số 16.526 người.

  3- Thành lập xã Xuân Quang Động, huyện Đông Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,57 km2, quy mô dân số 6.250 người của xã Đông Quang; toàn bộ diện tích tự nhiên 4,39 km2, quy mô dân số 7.171 người của xã Đông Xuân và toàn bộ diện tích tự nhiên 3,38 km2, quy mô dân số 5.791 người của xã Đông Động. 

Sau khi thành lập, xã Xuân Quang Động có diện tích tự nhiên 11,34 km2, quy mô dân số 19.212 người.

  4- Thành lập xã Trang Bảo Xá, huyện Quỳnh Phụ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,65 km2, quy mô dân số 4.367 người của xã Quỳnh Bảo; toàn bộ diện tích tự nhiên 3,66 km2, quy mô dân số 5.080 người của xã Quỳnh Xá và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,15 km2, quy mô dân số 7.472 người của xã Quỳnh Trang. 

Sau khi thành lập, xã Trang Bảo Xá có diện tích tự nhiên 12,46 km2, quy mô dân số 16.919 người.

  5- Thành lập xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,37 km2, quy mô dân số 3.344 người của xã Đĩnh Phùng; toàn bộ diện tích tự nhiên 4,33 km2, quy mô dân số 6.168 người của xã Nam Cao và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,04 km2, quy mô dân số 6.586 người của xã Thượng Hiền. 

Sau khi thành lập, xã Thống Nhất có diện tích tự nhiên 12,74 km2, quy mô dân số 16.098 người.

6- Thành lập xã Hồng Vũ, huyện Kiến Xương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,19 km2, quy mô dân số 4.918 người của xã Vũ Bình; toàn bộ diện tích tự nhiên 5,19 km2, quy mô dân số 7.177 người của xã Vũ Hòa và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,42 km2, quy mô dân số 5.046 người của xã Vũ Thắng. Sau khi thành lập, xã Hồng Vũ có diện tích tự nhiên 13,8 km2, quy mô dân số 17.141 người.

 7-  Thành lập xã Đông Quang, huyện Tiền Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,35 km2, quy mô dân số 5.233 người của xã Đông Trung; toàn bộ diện tích tự nhiên 5,28 km2, quy mô dân số 5.403 người của xã Đông Quý và toàn bộ diện tích tự nhiên 6,04 km2, quy mô dân số 6.244 người của xã Đông Phong. 

Sau khi thành lập, xã Đông Quang có diện tích tự nhiên 15,67 km2, quy mô dân số 16.880 người.

8- Thành lập xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,75 km2, quy mô dân số 4.731 người của xã Tây Phong và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,38 km2, quy mô dân số 4.402 người của xã Tây Tiến. 

Sau khi thành lập, xã Ái Quốc có diện tích tự nhiên 10,13 km2, quy mô dân số 9.133 người.

9- Thành lập xã Nam Tiến, huyện Tiền Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,72 km2, quy mô dân số 9.828 người của xã Nam Thanh và toàn bộ diện tích tự nhiên 5,98 km2, quy mô dân số 9.538 người của xã Nam Thắng.

10- Thành lập xã Quang Trung, huyện Hưng Hà trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,04 km2, quy mô dân số 5.202 người của xã Dân Chủ; toàn bộ diện tích tự nhiên 8,84 km2, quy mô dân số 11.818 người của xã Điệp Nông và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,8 km2, quy mô dân số 6.359 người của xã Hùng Dũng. 

Sau khi thành lập, xã Quang Trung có diện tích tự nhiên 17,68 km2 quy mô dân số 23.379 người.

HĐND tỉnh Thái Bình giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình cấp có thẩm quyền quyết định.  

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi